Hydroizaolacja ścian fundamentowych oraz piwnic


Zapewnienie właściwej hydroizolacji piwnicy oraz ścian fundamentowych to jedno z największych wyzwań stojących przed każdym kto postanawia wybudować dom. Odpowiednie oddzielenie budynku od wody, gwarantuje wiele lat spokojnego mieszkania, bez obaw o ewentualne awarie. Źle dobrana izolacja może natomiast doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji budynku, co wymusza na właścicielach trudne i bardzo kosztowne naprawy.

Rola izolacji


Celem izolacji jest oddzielenie konstrukcji budynku od wody znajdującej się w gruncie. Efektem kontaktu fundamentów z wodą może być zniszczenie całego domu. Bez izolacji fundamenty nabierają duże ilości wody, a materiał z którego zostały wykonane powoli niszczeje. Potem degeneracja przenosi się na inne części budynku, na kolejne ściany, również te wyżej położone. W konsekwencji farba zaczyna się łuszczyć, tynk pękać i odpadać, a tapety odchodzić. Izolacja termiczna również uległa pogorszeniu, a finalnie w domu pojawiają się grzyby i pleśń, które mogą szkodzić zdrowiu lokatorów. Zaniedbując tylko ten jeden element można zmarnować cały trud włożony w budowę i urządzanie domu. To jak w takim razie nie doprowadzić do takiego stanu? Jak zadbać o odpowiednią hydroizolację piwnic i ścian fundamentowych?

Wybór izolacji


Pierwszą i najważniejszą czynnością, którą należy wykonać przed rozpoczęciem prac związanych z zakładaniem izolacji, jest rozpoznanie gruntu, na którym dom będzie stawiany. Od tego jak wiele wody i w jakiej postaci, znajduje się w ziemi, nad którą będzie stał dom, zależy jaki rodzaj izolacji wykonamy. 


W nowoczesnym budownictwie wyróżniamy dwa główne sposoby izolacji piwnicy i ścian fundamentowych:


  • Izolację przeciwwilgociową, nazywaną również lekką
  • Izolację przeciwwodną, wobec której używa się również określeń średnia lub ciężka

Warto pamiętać, aby w tak istotnej sprawie, jak izolacja, korzystać z pomocy fachowców, którzy doradzą w kwestii doboru metodą.

Izolacja przeciwwilgociowa

Ten rodzaj izolacji wykorzystuje się, kiedy dom ma zostać postawiony na gruntach przepuszczalnych, takich jak żwir czy piasek. Jeżeli budynek ma stanąć na glebie nieprzepuszczalnej, ale pod którą znajdują się grunty przepuszczalne, to również można wykorzystać to rozwiązanie. 


Aby zapewnić odpowiednią izolację przeciwwilgociową, trzeba ją wykonać w dwóch płaszczyznach, pionowej oraz poziomej. Pionową, wykonuje się, aby oddzielić ściany fundamentowe od wody w gruncie. Pozioma oddziela natomiast ścianę nadziemną, od ściany fundamentowej, na której została ona postawiona. W ten sposób ściana nadziemna nie absorbuje wilgoci z gleby. Taką izolację układa się na ścianie fundamentowej, po tym jak zostanie ona wyrównana, a następnie na jej powierzchni układa się dwie warstwy papy na lepiku lub folii izolacyjnej.

Izolacja przeciwwodna

Jeżeli dom ma zostać stanąć na trudniejszych gruntach, wówczas wykorzystuje się izolację przeciwwodną. Ten wariant izolacji, wykonuje się gdy:


  • budynek ma zostać postawiony na nieprzepuszczalnym gruncie spoistym, takim jaki ił czy glin,
  • woda w glebie może zalegać w niewielkiej odległości od domu,
  • budynek zostanie wybudowany poniżej poziomu wody gruntowej,
  • pojawia się szansa, że w niektórych momentach roku, np. wiosną, będzie następować podnoszenie się poziomu wód gruntowych.

W większości przypadków izolacja przeciwwodna jest również izolacją przeciwwilgociową. Różnica polega jednak na tym, że izolacja przeciwwodna chroni budynek przed wodą poddaną ciśnieniu hydrostatycznemu. Dokładna forma tego rodzaju izolacji, jest w dużej mierze zależna od podłoża, na którym stanie budynek. Często są to posypki z materiałów uszczelniających, zaprawy uszczelniające, cement szybkowiążący, folia w płynie, wyprawki powstałe na skutek nanoszenia techniką malarską, a także specjalne maty, która dokładnie penetrują wylewany beton. 


W niektórych, rzadkich sytuacjach, parcie wody osiąga taką siłę, że sama izolacja przeciwwodna nie wystarcza. Aby zapobiec zniszczeniu domu wykonuje się wówczas specjalną, betonową płytę, która swoim ciężarem będzie równoważyć parcie wody. Aby to rozwiązanie było skuteczne, płyta musi być odpowiednio gruba. Standardowo przyjmuje się, że na każde dziesięć centymetrów słupa woda, stosuje się pięć centymetrów betonu. Jeżeli płyta musiałaby być bardzo gruba, można beton zastąpić żelbetonem, co pozwoli nam nieco ją „odchudzić”.

Koszty


Izolacja przeciwwodna, z racji większej złożoności, jest droższa. Są to jednak środki, które wydaje się w czasie budowy domu, aby potem nie musieć już inwestować. Koszty eksploatacyjne w przypadku hydroizolacji są zerowe. Wiele osób, decydujących się nieco zaoszczędzić na tym etapie budowy, wybiera izolację przeciwwilgociową, zamiast przeciwwodnej, a później musi znacznie uszczuplać swój portfel wydając na remonty i naprawy.

Wielu fachowców proponuje klientów wybór izolacji przeciwwodnej, nawet jeśli, patrząc tylko przez pryzmat gruntów, mogliby wybrać przeciwwilgociową. Dlaczego? Poziom wód gruntowych może się z czasem zmieniać i wtedy okazuje się, że izolacja przeciwwilgociowa nie daje sobie rady, z taką ilością wilgoci. Ulewne deszcze, coraz częściej spotykane w naszym kraju, również mogą negatywnie oddziaływać na budynek. W momencie, gdy do gruntu przesiąknie ogromna ilości wody z opadów, może się okazać, że bez izolacji przeciwwodnej, będziemy mieli poważny problem.